تهران- ایرنا- مسئول انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم از سخنان رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل و تبیین معارف قرآن در این مجمع قدردانی کرد. 


تهران- ایرنا- مسئول انجمن قرآن پژوهی حوزه علمیه قم از سخنان رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل و تبیین معارف قرآن در این مجمع قدردانی کرد. 


تجلیل خادم قرآن از رییس‌جمهور برای تبیین کلام وحی در مجمع عمومی سازمان ملل