فروردین ۱۴۰۲ درحالی سپری شد که شرکت خدمات ارتباطی رایتل در مقایسه با سایر اپراتورهای‌ ارتباطی، رشد دو برابری ترافیک و درآمد را ثبت کرد.

فروردین ۱۴۰۲ درحالی سپری شد که شرکت خدمات ارتباطی رایتل در مقایسه با سایر اپراتورهای‌ ارتباطی، رشد دو برابری ترافیک و درآمد را ثبت کرد.


تثبیت رایتل در رشد ترافیک اینترنت