ابتلا به این بیماری زمانی رخ می‌دهد که دستگاه ایمنی بدن به یاخته‌های تولیدکننده انسولین لوزالمعده حمله ‌کند و به افزایش میزان قند خون منجر شود.

ابتلا به این بیماری زمانی رخ می‌دهد که دستگاه ایمنی بدن به یاخته‌های تولیدکننده انسولین لوزالمعده حمله ‌کند و به افزایش میزان قند خون منجر شود.


تاثیر پیاده‌روی روی بیماران دیابتی