در تریم اونیر بیوک لاکراس که پرچم دار محسوب می شود، برای چراغ جلو از ۲۲۲ ال ئی دی استفاده شده که از فناوری نوردهی تطبیقی نیز پشتیبانی می کند. همچنین راننده می تواند ۹ حالت نوردهی متنوع را برای چراغ های اصلی جلو انتخاب کند.

در تریم اونیر بیوک لاکراس که پرچم دار محسوب می شود، برای چراغ جلو از ۲۲۲ ال ئی دی استفاده شده که از فناوری نوردهی تطبیقی نیز پشتیبانی می کند. همچنین راننده می تواند ۹ حالت نوردهی متنوع را برای چراغ های اصلی جلو انتخاب کند.


بیوک لاکراس؛ از اسناد روابط دوستانه چین و آمریکا در صنعت خودرو! (+عکس)