بیانات رهبر انقلاب در دیدار خانواده آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در این فیلم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار خانواده آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی (رضوان ‌الله ‌علیه) را مشاهده می‌نمایید. دریافت ۲۲ MB

بیانات رهبر انقلاب در دیدار خانواده آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

بیانات رهبر انقلاب در دیدار خانواده آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

در این فیلم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار خانواده آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی (رضوان ‌الله ‌علیه) را مشاهده می‌نمایید.

دریافت ۲۲ MB


بیانات رهبر انقلاب در دیدار خانواده آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی