۲۹ آوریل میلادی روز جهانی «بزرگداشت قربانیان سلاح شیمیایی» نام گرفته است. حدود ۲۴ سال پیش در چنین روزی متن نهایی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی لازم‌الاجرا شد.

۲۹ آوریل میلادی روز جهانی «بزرگداشت قربانیان سلاح شیمیایی» نام گرفته است. حدود ۲۴ سال پیش در چنین روزی متن نهایی کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی لازم‌الاجرا شد.


به یاد  روز جهانی «بزرگداشت قربانیان سلاح شیمیایی»