مدیر تاسیسات آب منطقه‌ای تهران از بهبود ذخایر سدهای استان تهران در پی بارش‌ها و سیلاب‌های اخیر خبر داد و گفت: میزان بارش‌ها در استان از ابتدای سال آبی تا ۱۱ مرداد حدود ۲۰۶ میلیمتر بوده است. به گزارش صدا و سیما، محمد شهریاری اظهار داشت: با فعالیت این سامانه، حدود ۲۶ میلیمتر بارش در […]

مدیر تاسیسات آب منطقه‌ای تهران از بهبود ذخایر سدهای استان تهران در پی بارش‌ها و سیلاب‌های اخیر خبر داد و گفت: میزان بارش‌ها در استان از ابتدای سال آبی تا ۱۱ مرداد حدود ۲۰۶ میلیمتر بوده است.

به گزارش صدا و سیما، محمد شهریاری اظهار داشت: با فعالیت این سامانه، حدود ۲۶ میلیمتر بارش در استان تهران ثبت شده است، این بارش در مقایسه با متوسط بلندمدت، چشمگیر بوده است.

مدیر تاسیسات آب منطقه‌ای تهران افزود: میزان بارش‌ها در استان تهران از ابتدای سال آبی تا ۱۱ مرداد سال جاری حدود ۲۰۶ میلیمتر بوده است که این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه متوسط بلندمدت که ۲۷۳ میلیمتر بوده، با کاهش ۲۵ درصدی رو به رو است.

وی گفت: این بارش‌ها توانسته بخشی از کسری آبی را جبران کند که طی ۲ سال پی در پی خشکسالی، ایجاد شده بود.

شهریاری همچنین گفت: در بارش‌های اخیر حدود ۱۵ میلیون متر مکعب میزان آب ورودی به سدهای تهران افزایش یافته است. در حال حاضر، ۵۶۳ میلیون متر مکعب موجودی مخازن سدهای تامین کننده آب شرب تهران است که در مقایسه با ۶۷۴ میلیون متر مکعب روز مشابه در سال گذشته، ۱۱۲ میلیون متر مکعب کاهش وجود دارد که البته بارش روزهای گذشته تاثیرات مثبت داشته است اما هنوز تا شرایط نرمال ۴۳۷ میلیون متر مکعب فاصله است.


بهبود کسری ذخایر آبی سدهای تهران