علی دایی و برخی از چهره‌های ورزشی در مراسم ختم خواهر امیر قلعه‌نویی شرکت کردند.

علی دایی و برخی از چهره‌های ورزشی در مراسم ختم خواهر امیر قلعه‌نویی شرکت کردند.


ببینید| حضور علی دایی در مراسم ختم خواهر امیر قلعه‌نویی