بازدید نماینده ارمنستان از نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار بازدید همسر نخست وزیر و همسر وزیر بهداشت ارمنستان از قسمت محصولات صنعتی و تولیدات دانش‌بنیان کشور نمایشگاه اولین کنگره بین‌المللی بانوان تاثیر گذار را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۱۹ MB

بازدید نماینده ارمنستان از نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار

بازدید نماینده ارمنستان از نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار

بازدید همسر نخست وزیر و همسر وزیر بهداشت ارمنستان از قسمت محصولات صنعتی و تولیدات دانش‌بنیان کشور نمایشگاه اولین کنگره بین‌المللی بانوان تاثیر گذار را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۱۹ MB


بازدید نماینده ارمنستان از نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار