بازدید امیرعبداللهیان از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان وزیر امور خارجه کشورمان از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان بازدید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان بازدید کرد. گفتنی است، وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته به منظور شرکت در بیست و ششمین اجلاس شورای وزیران سازمان […]

بازدید امیرعبداللهیان از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان

بازدید امیرعبداللهیان از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان

وزیر امور خارجه کشورمان از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان بازدید کرد.

گفتنی است، وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته به منظور شرکت در بیست و ششمین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری منطقه‌ای (اکو) در تاشکند حضور یافت.


بازدید امیرعبداللهیان از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان