ایران و بلاروس به نقشه راه جامع همکاری رسیدند حجت الاسلام رئیسی در نشست خبری با رئیس جمهور بلاروس گفت: بدون تردید سفر رئیس جمهور بلاروس به ایران می تواند نقطه عطفی باشد بین دو کشور. دریافت ۲۰ MB

ایران و بلاروس به نقشه راه جامع همکاری رسیدند

ایران و بلاروس به نقشه راه جامع همکاری رسیدند

حجت الاسلام رئیسی در نشست خبری با رئیس جمهور بلاروس گفت: بدون تردید سفر رئیس جمهور بلاروس به ایران می تواند نقطه عطفی باشد بین دو کشور.

دریافت ۲۰ MB


ایران و بلاروس به نقشه راه جامع همکاری رسیدند