امیرعبداللهیان در گفتگو با ژان آسلبورن: ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با لوکزامبورگ قائل نیست وزاری امور خارجه کشورمان در گفگو با وزیرامور خارجه لوکزامبورگ تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با لوکزامبورگ قائل نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و ژان آسلبورن وزیر امور […]

امیرعبداللهیان در گفتگو با ژان آسلبورن:

ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با لوکزامبورگ قائل نیست

ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با لوکزامبورگ قائل نیست

وزاری امور خارجه کشورمان در گفگو با وزیرامور خارجه لوکزامبورگ تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با لوکزامبورگ قائل نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و ژان آسلبورن وزیر امور خارجه لوکزامبورگ، در پی تماس تلفنی طرف لوکزامبورگی، در مورد مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو، با اشاره به دیدار و گفتگوی مثبت میان دو طرف در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بر اهمیت تداوم این گفتگوها تأکید کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در این گفتگوی تلفنی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با لوکزامبورگ قائل نیست.

ژان آسلبورن وزیر امور خارجه لوکزامبورگ نیز در این گفتگو با اشاره به اهمیت مناسبات دوجانبه، دیدگاه خود را در خصوص موضوعات و تحولات مورد اهتمام دو کشور بیان کرد.


ایران هیچ محدودیتی برای توسعه همکاری‌ها با لوکزامبورگ قائل نیست