کنعانی: ایران از شنیدن خبر موانع تحصیلی برای بانوان افغانستانی متاثر است سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران به عنوان همسایه افغانستان و علاقمند به صلح و توسعه در این کشور از شنیدن خبر وجود موانع برای تحصیلات عالی دانشگاهی دختران و بانوان در افغانستان متأسف است. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت […]

کنعانی:

ایران از شنیدن خبر موانع تحصیلی برای بانوان افغانستانی متاثر است

ایران از شنیدن خبر موانع تحصیلی برای بانوان افغانستانی متاثر است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران به عنوان همسایه افغانستان و علاقمند به صلح و توسعه در این کشور از شنیدن خبر وجود موانع برای تحصیلات عالی دانشگاهی دختران و بانوان در افغانستان متأسف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به خبر تعلیق ادامه تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه افغانستان و علاقمند به صلح و ثبات و توسعه در این کشور، از شنیدن خبر وجود موانع برای تحصیلات عالی دانشگاهی دختران و بانوان در افغانستان متأسف شده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است مسئولان ذیربط کشور افغانستان سریعاً با رفع موانع، زمینه ازسرگیری تحصیلات دانش آموزان و دانشجویان دختر این کشور در تمام مقاطع تحصیلی را فراهم آورند تا آنان بتوانند ضمن بهره مندی از حق تحصیل علم و دانش، نقش مؤثرتری در توسعه و شکوفایی افغانستان داشته باشند.


ایران از شنیدن خبر موانع تحصیلی برای بانوان افغانستانی متاثر است