انهدام یک تیم تروریستی در شهر قدس سردار ظهیری فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری عاملان انتحاری قبل از هر گونه اقدام تروریستی در شهرقدس خبرداد. دریافت ۲۰ MB

انهدام یک تیم تروریستی در شهر قدس

انهدام یک تیم تروریستی در شهر قدس

سردار ظهیری فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری عاملان انتحاری قبل از هر گونه اقدام تروریستی در شهرقدس خبرداد.

دریافت ۲۰ MB


انهدام یک تیم تروریستی در شهر قدس