ساعت ۱۷:۰۲ امروز حادثه انفجار یک باب مغازه خشکشویی در خیابان سهروردی جنوبی ابتدای خیابان نوبخت به سامانه ۱۲۵ اعلام و در مدت زمان چهار دقیقه آتش نشانان به محل حادثه. رسیدند.

ساعت ۱۷:۰۲ امروز حادثه انفجار یک باب مغازه خشکشویی در خیابان سهروردی جنوبی ابتدای خیابان نوبخت به سامانه ۱۲۵ اعلام و در مدت زمان چهار دقیقه آتش نشانان به محل حادثه. رسیدند.


انفجار یک خشکشویی در تهران با ۳ مصدوم