به گفته مقامات محلی چین، عامل انفجار آتش سوزی بوده اما علت شروع آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست و تحقیقات درباره جزئیات حادثه آغاز شده است.

به گفته مقامات محلی چین، عامل انفجار آتش سوزی بوده اما علت شروع آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست و تحقیقات درباره جزئیات حادثه آغاز شده است.


انفجار در کارخانه مواد شیمیایی چین با ۵ کشته