جلیلی به اساتید و دانشجویان توصیه کرد نسبت به روند تحولات کشور به ویژه در حوزه تخصصی خود حرکت پرنشاط و دقیق داشته و سعی کنند در تصمیم­‌سازی­‌ها و تصمیم­‌گیری­‌های کشور نقش فعالانه‌ای ایفا نمایند.

جلیلی به اساتید و دانشجویان توصیه کرد نسبت به روند تحولات کشور به ویژه در حوزه تخصصی خود حرکت پرنشاط و دقیق داشته و سعی کنند در تصمیم­‌سازی­‌ها و تصمیم­‌گیری­‌های کشور نقش فعالانه‌ای ایفا نمایند.


انتقاد جلیلی از برداشت غلط از نرمش قهرمانانه / باتصویب برنامه هفتم، ریل‌گذاری پنج‌ساله کشور اتفاق می افتد