امیرعبداللهیان وارد بغداد شد وزیر امور خارجه کشورمان در رأس هیأتی وارد فرودگاه بغداد شد و مورد استقبال معاون وزیر امور خارجه عراق قرار گرفت. دکتر امیرعبداللهیان به منظور دیدار رسمی از عراق و انجام گفتگوهای سیاسی با مقامات این کشور، در رأس هیأتی وارد فرودگاه بغداد شده و مورد استقبال آقای هشام العلوی، معاون […]

امیرعبداللهیان وارد بغداد شد

امیرعبداللهیان وارد بغداد شد

وزیر امور خارجه کشورمان در رأس هیأتی وارد فرودگاه بغداد شد و مورد استقبال معاون وزیر امور خارجه عراق قرار گرفت.

دکتر امیرعبداللهیان به منظور دیدار رسمی از عراق و انجام گفتگوهای سیاسی با مقامات این کشور، در رأس هیأتی وارد فرودگاه بغداد شده و مورد استقبال آقای هشام العلوی، معاون وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات وزارت امور خارجه و سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده، قرار است وزیر خارجه کشورمان در این سفر، با مقامات عالی رتبه سیاسی، پارلمانی، امنیتی و قضائی عراق مذاکره و تبادل نطر نماید.


امیرعبداللهیان وارد بغداد شد