وزیر امور خارجه در ادامه سفر‌های منطقه‌ای خود ظهر امروز مسقط را به مقصد بیروت ترک کرد.

وزیر امور خارجه در ادامه سفر‌های منطقه‌ای خود ظهر امروز مسقط را به مقصد بیروت ترک کرد.


امیرعبداللهیان عازم لبنان شد