امیرعبداللهیان در رأس هیأتی عازم بغداد شد وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به دعوت رسمی فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در رأس هیأتی عازم بغداد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به دعوت رسمی فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در رأس هیأتی عازم بغداد شد. […]

امیرعبداللهیان در رأس هیأتی عازم بغداد شد

امیرعبداللهیان در رأس هیأتی عازم بغداد شد

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به دعوت رسمی فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در رأس هیأتی عازم بغداد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به دعوت رسمی فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در رأس هیأتی عازم بغداد شد.

دکتر امیرعبداللهیان در این سفر علاوه بر مذاکرات رسمی با همتای خود، با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان، رئیس شورای عالی قضائی و رئیس شورای امنیت ملی عراق دیدار و در خصوص روابط دو کشور و همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو خواهند نمود.


امیرعبداللهیان در رأس هیأتی عازم بغداد شد