به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پایان دیدار خود از بغداد و ملاقات و گفتگو با نخست وزیر و مشاور امنیت ملی عراق، بغداد را به مقصد بیروت ترک نمود.


به گزارش پایگاه خبری هشت صبح، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پایان دیدار خود از بغداد و ملاقات و گفتگو با نخست وزیر و مشاور امنیت ملی عراق، بغداد را به مقصد بیروت ترک نمود.


امیرعبداللهیان بغداد را به مقصد بیروت ترک کرد – پایگاه خبری هشت صبح