امشب؛ امیرعبداللهیان برای شرکت در شورای حقوق بشر سازمان ملل عازم ژنو شد وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در ۵۲ امین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز بخش عالیرتبه کنفرانس خلع سلاح، تهران را به مقصد ژنو ترک کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به منظور […]

امشب؛

امیرعبداللهیان برای شرکت در شورای حقوق بشر سازمان ملل عازم ژنو شد

امیرعبداللهیان برای شرکت در شورای حقوق بشر سازمان ملل عازم ژنو شد

وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در ۵۲ امین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز بخش عالیرتبه کنفرانس خلع سلاح، تهران را به مقصد ژنو ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در ۵۲ امین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز بخش عالیرتبه کنفرانس خلع سلاح، تهران را به مقصد ژنو ترک کرد.

امیرعبداللهیان در جریان این سفر با برخی مقامات بین المللی و هیأت‌های حاضر دیدار و گفتگو خواهد داشت.


امیرعبداللهیان برای شرکت در شورای حقوق بشر سازمان ملل عازم ژنو شد