۱۵ سند همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه روز چهارشنبه با حضور سید ابراهیم رئیسی و بشار اسد روسای جمهور دو کشور به امضا رسید.

۱۵ سند همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه روز چهارشنبه با حضور سید ابراهیم رئیسی و بشار اسد روسای جمهور دو کشور به امضا رسید.


امضای ۱۵ سند همکاری میان ایران و سوریه