شهر فیروزآباد بزرگ‌ترین تولیدکننده النگوهای شیشه ای در جهان است. ساخت این النگوها فرایندی خطرناک و پر زحمت است و اغلب کارگران فعال در این صنعت درآمد روزانه کمتر از ۱۰ دلار دارند.

شهر فیروزآباد بزرگ‌ترین تولیدکننده النگوهای شیشه ای در جهان است. ساخت این النگوها فرایندی خطرناک و پر زحمت است و اغلب کارگران فعال در این صنعت درآمد روزانه کمتر از ۱۰ دلار دارند.


النگو هندی؛ سفری به فیروزآباد بزرگترین تولیدکننده النگو شیشه ای در جهان (+فیلم و عکس)