وزارت دفاع در بیانیه‌ای؛ اقدام موهن نشریه مبتذل فرانسوی اوج تزویر سران غربی است وزارت دفاع در بیانیه‌ای أکید کرد: اقدام موهن نشریه مبتذل فرانسوی به مرجعیت دینی و اسلامی نشان دهنده اوج تزویر سران غربی و هراس جوامع سکولار و استبداد تفکر ماتریالیستی است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح […]

وزارت دفاع در بیانیه‌ای؛

اقدام موهن نشریه مبتذل فرانسوی اوج تزویر سران غربی است

اقدام موهن نشریه مبتذل فرانسوی اوج تزویر سران غربی است

وزارت دفاع در بیانیه‌ای أکید کرد: اقدام موهن نشریه مبتذل فرانسوی به مرجعیت دینی و اسلامی نشان دهنده اوج تزویر سران غربی و هراس جوامع سکولار و استبداد تفکر ماتریالیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای اقدام موهن نشریه مبتذل فرانسوی به مرجعیت دینی و اسلامی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است:

اقدام موهن و نابخردانه نشریه مبتذل فرانسوی به مرجعیت دینی و اسلامی، رسوا کننده چهره مخدوش و کریه غرب و نمایانگر پوشالی بودن آزادی ادعایی آنهاست.

چراغ فروزان مرجعیت علمی و دینی اسلام متصل به خزائن و معادن معنوی و الهی، هرگز خاموش شدنی نیست. وقوع رویدادهایی از این دست نشان دهنده اوج تزویر سران غربی، سردرگمی و هراس جوامع سکولار و خودکامگی و استبداد تفکر ماتریالیستی است که به پوچی و انزوای هر چه بیشتر این جوامع منجر گشته و باعث به وجود آمدن انواع مشکلات روحی و روانی از جمله خودکشی، آزار و اذیت جنسی و خشونت و توهین به ادیان الهی و …در این کشورها گشته است.

جهان امروز دلزده از ابتذال و خسته از نگاه حیوانی به انسان‌ها است، جهان امروز تشنه احترام به نوع بشر و شیفته آگاهی و معنویت است؛ نور تابان معرفت و حقیقت جویی دین اسلام مرز نمی‌شناسد و تمام هراس و دلواپسی دنیای مادی گرای غرب از آگاهی و درک مردم آزاده جهان از حقایق اسلام ناب محمدی است که سال‌ها توسط این کشورها مورد سانسور خبری و دیکتاتوری رسانه‌ای امپراطوری زر و زور و تزویر قرار گرفته است.

وزارت دفاع ضمن محکومیت شدید این اقدام تأسف بار و منزجر کننده خواهان برخورد جدی و قاطع دستگاه‌های متولی و محکومیت این اقدام توسط انسان‌های آزاده و ادیان الهی، مجامع و گروه‌های حقوق بشری، نهادهای مذهبی با این موضوع است. چرا که توهین به مقدسات ادیان الهی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و در تمامی مکاتب و مذاهب امری ناپسند و نکوهیده است که وجدان‌های بیدار و آگاه هرگز آن را بر نمی‌تابند.


اقدام موهن نشریه مبتذل فرانسوی اوج تزویر سران غربی است