افشاگری‌ وزیر سابق امورخارجه آمریکا از حمله موشکی ایران افشاگری‌های پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا درباره حمله ۳ سال قبل ایران به عین‌الاسد را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۷ MB

افشاگری‌ وزیر سابق امورخارجه آمریکا از حمله موشکی ایران

افشاگری‌ وزیر سابق امورخارجه آمریکا از حمله موشکی ایران

افشاگری‌های پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا درباره حمله ۳ سال قبل ایران به عین‌الاسد را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۷ MB


افشاگری‌ وزیر سابق امورخارجه آمریکا از حمله موشکی ایران