به گزارش «پایگاه خبری هشت صبح »، مهاجرانی، وزیر فرهنگ دولت اصلاحات در توییتی نوشت: از نماز جمعه مى آمدم. در ایستگاه هلند دیدم آقاى سید جمال موسوى که از جمله مجریان تواناى BBC فارسى ست روبروى من است. سلامى و علیکى. و ماجراى عکس یواشکى!گفت ایران-نال که تاسیس شد از منهم براى همکارى دعوت کردند. به من گفتند: […]

به گزارش «پایگاه خبری هشت صبح »، مهاجرانی، وزیر فرهنگ دولت اصلاحات در توییتی نوشت: از نماز جمعه مى آمدم. در ایستگاه هلند دیدم آقاى سید جمال موسوى که از جمله مجریان تواناى BBC فارسى ست روبروى من است. سلامى و علیکى. و ماجراى عکس یواشکى!گفت ایران-نال که تاسیس شد از منهم براى همکارى دعوت کردند. به من گفتند: دستور العمل ایران-نال رژیم چنج درایران است، گفتم: من نیستم


افشاگری مهاجرانی هنگام برگشت از نماز جمعه در لندن – پایگاه خبری هشت صبح