راه اندازی مشاغل خانگی مزایای زیادی دارد که سرمایه گذاری اندک، هزینه پایین و بهره وری بالا از جمله این مزیت‌ها به شمار می‌رود.اشتغال خانگی سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی داشته و از ارزش افزوده بالایی برخوردار است.

راه اندازی مشاغل خانگی مزایای زیادی دارد که سرمایه گذاری اندک، هزینه پایین و بهره وری بالا از جمله این مزیت‌ها به شمار می‌رود.اشتغال خانگی سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی داشته و از ارزش افزوده بالایی برخوردار است.


افزایش پرداخت وام مشاغل خانگی در تمام استان‌ها