افتتاح مرکز جامع‌ سرطان برکت با حضور رئیس جمهور مرکز جامع سرطان برکت از پیشرفته‌ترین و مجهزترین مراکز پیشگیری و درمان سرطان در منطقه با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد. دریافت ۱۱ MB

افتتاح مرکز جامع‌ سرطان برکت با حضور رئیس جمهور

افتتاح مرکز جامع‌ سرطان برکت با حضور رئیس جمهور

مرکز جامع سرطان برکت از پیشرفته‌ترین و مجهزترین مراکز پیشگیری و درمان سرطان در منطقه با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد.

دریافت ۱۱ MB


افتتاح مرکز جامع‌ سرطان برکت با حضور رئیس جمهور