اعطای نشان فداکاری به ۴ فرمانده ارتشی از سوی رهبر انقلاب نشان فداکاری اعطایی فرماندهی معظم کل قوا به دانشگاه افسری امام علی (ع)، به چهار تن از فرماندهان اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اهدا شد. دریافت ۱۴ MB

اعطای نشان فداکاری به ۴ فرمانده ارتشی از سوی رهبر انقلاب

اعطای نشان فداکاری به ۴ فرمانده ارتشی از سوی رهبر انقلاب

نشان فداکاری اعطایی فرماندهی معظم کل قوا به دانشگاه افسری امام علی (ع)، به چهار تن از فرماندهان اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اهدا شد.

دریافت ۱۴ MB


اعطای نشان فداکاری به ۴ فرمانده ارتشی از سوی رهبر انقلاب