ابتکاری که امسال به خرج داده شد در بخش آوایی در کنار رشته‌های سنتی جشنواره رشته مداحی را با محوریت و موضوع جهاد تبیین از دیدگاه حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) اضافه کردیم.

ابتکاری که امسال به خرج داده شد در بخش آوایی در کنار رشته‌های سنتی جشنواره رشته مداحی را با محوریت و موضوع جهاد تبیین از دیدگاه حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) اضافه کردیم.


اضافه شدن رشته «مداحی» به دانشگاه‌های کشور