دیروز دوباره ثابت شد که قرار نیست بورس همیشه رشد کند و حتی در قوی ترین روندهای صعودی هم بازار باید اصلاح داشته باشد.

دیروز دوباره ثابت شد که قرار نیست بورس همیشه رشد کند و حتی در قوی ترین روندهای صعودی هم بازار باید اصلاح داشته باشد.


اصلاح بورس طولانی مدت خواهد بود؟