سیاسی

استقبال از کتاب جدید ظریف / وزیر خارجه سابق ایران: امیدوارم این کتاب گامی هر چند کوچک به سوی درک بهتر سیاست خارجی و بهبود جایگاه ایران در جهان باشد

به گزارش هشت صبح و به نقل از انتخاب :

محمدجواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران در رابطه با کتاب «پایاب شکیبایی» توضیحاتی ارائه کرد.

 

ظریف در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

 

سلام دوستان کتاب «پایاب شکیبایی» که برداشت‌هایی از هشت سال وزارت بنده است، با استقبال شما در نزدیک یک ماه به چاپ سوم رسید.

 

برخی گفتارهای کتاب

 

دولت مستعجل بازنشستگی

 

پل و پیل و هندوستان

 

خودمان انتخاب کردیم

 

وزارت امور خارجه؛ نگاهی از درون

 

نگاه مردسالارانه و جایگاه زنان دیپلمات

 

بهسازی ساختار وزارت امور خارجه

 

کناره‌گیری

 

رابطه‌ با نهادهای زمامداری داخلی

 

کارنامۀ حقوق بشری

 

دیپلماسی نمایشی

فاجعۀ هواپیمای اوکراینی

 

دیپلماسی عمومی

 

بازی شماتت

 

تأثیر رسانه بر سیاست

 

برسازی ذلت

 

چارچوب روابط خارجی

 

سیاست خارجی و منافع ملی

 

گوناگونی منابع قدرت و جایگاه مردم

 

اولویت‌ها

 

دوران پساقطبی

 

امنیتی سازی

 

عزت

 

پیوند با همسایگان و جنوب جهانی

 

اولویت پیوند با همسایگان

 

دوگانۀ حضور و نفوذ

 

همدلی و نیابت

 

واکاوی انگیزه‌های نگاه به جهان عرب به جای جهان ایرانی

 

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین

 

نگاه آسیایی

 

ایران و قدرت‌های بزرگ

 

پیوندها با روسیه

 

اصالت و نیاز در پیوندهای خارجی

 

پیوندها با چین

 

پیوندها با اروپا

 

سرشت خودکانون‌بینی اروپایی

 

فرصت‌ها در اروپا

 

برجام

 

چالش‌های اجرای برجام

 

سخن پایانی (چالش شناخت فرایندهای ملی، منطقه‌ای و جهانی؛ فقدان اجماع داخلی پیرامون منافع و امنیت ملی، آرمان‌ها و اولویت‌ها؛ بی‌توجهی به توانمندی‌ها، گزینش اهداف بر پایۀ آرزوها؛ انگارۀ شیفتگی و بیزاری؛ چالش‌های پیوندها با همسایگان؛ چالش پیوندها با چین و روسیه؛ چالش در منطقۀ قفقاز؛ کنارگذاشته شدن ایران از راه‌های منطقه‌ای؛ چالش مزمن برجای‌مانده از جنگ تحمیلی؛ بحران امنیتی‌سازی ایران؛ چالش مدیریت تنش با آمریکا)

 

از همه شما سپاسگزارم. امیدوارم این کتاب گامی هر چند کوچک به سوی درک بهتر سیاست خارجی و بهبود جایگاه ایران در جهان باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا