درباره استعفای صیامی شنیده می‌شود که برخی مسئولان در جلسه با صیامی، خواستار کنار گذاشته شدن روح‌الله نجمی رئیس هیئت دوومیدانی استان فارس شدند. صیامی در مواجهه با این درخواست با آن مخالفت کرده و گفته خودش از پست ریاست استعفا می‌کند

درباره استعفای صیامی شنیده می‌شود که برخی مسئولان در جلسه با صیامی، خواستار کنار گذاشته شدن روح‌الله نجمی رئیس هیئت دوومیدانی استان فارس شدند. صیامی در مواجهه با این درخواست با آن مخالفت کرده و گفته خودش از پست ریاست استعفا می‌کند


استعفای رئیس فدراسیون دو و میدانی، در پی حضور زنان بدون حجاب در مسابقات ماراتن شیراز