مدعیانی که مدت‌ها تلاش کردند مردم زاهدان را با شعارهای مختلف فریب دهند اکنون تشت رسوایی‌شان از بام افتاده و فسادهای مختلف‌شان عیان شده است.

از فساد اقتصادی نقشبندیِ پدر تا اقدامات تروریستی نقشبندیِ پسر

مدعیانی که مدت‌ها تلاش کردند مردم زاهدان را با شعارهای مختلف فریب دهند اکنون تشت رسوایی‌شان از بام افتاده و فسادهای مختلف‌شان عیان شده است.


از فساد اقتصادی نقشبندیِ پدر تا اقدامات تروریستی نقشبندیِ پسر – پایگاه خبری هشت صبح