در چند روز گذشته نتیجه شکایت حبیب رضایی و مهدی کوشکی از ۳ بازیگر دیگر ترانه علیدوستی، شبنم فرشادجو و بابک کریمی در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، اما بعد از اعلام نتیجه باز وکلای هر دو طرف به شرح آنچه رخ داده است پرداختند و …

در چند روز گذشته نتیجه شکایت حبیب رضایی و مهدی کوشکی از ۳ بازیگر دیگر ترانه علیدوستی، شبنم فرشادجو و بابک کریمی در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، اما بعد از اعلام نتیجه باز وکلای هر دو طرف به شرح آنچه رخ داده است پرداختند و …


از سیر تا پیاز بازیگران علیه بازیگران ؛ شکایت حبیب رضایی و مهدی کوشکی از ترانه علیدوستی ، بابک کریمی و شبنم فرشادجو