هشت صبح: بلومبرگ گزارش داد، با وجود اینکه تحریم نفتی روسیه از سوی اتحادیه اروپا کمتر از یک ماه می‌گذرد اما این قاره خرید نفت از روسیه را افزایش داده‌ است. به گزارش بلومبرگ، اروپا با وجود تحریم های اتحادیه اروپا که کمتر از یک ماه گذشته بر سر آنها توافق شد، میزان خرید نفت […]

هشت صبح: بلومبرگ گزارش داد، با وجود اینکه تحریم نفتی روسیه از سوی اتحادیه اروپا کمتر از یک ماه می‌گذرد اما این قاره خرید نفت از روسیه را افزایش داده‌ است.

به گزارش بلومبرگ، اروپا با وجود تحریم های اتحادیه اروپا که کمتر از یک ماه گذشته بر سر آنها توافق شد، میزان خرید نفت از روسیه را افزایش داده است.

به گزارش فارس، بلومبرگ با استناد به آمار پایگاه های ردیابی نفتکش ها نوشت، پالایشگاه های نفت در این قاره، هفته گذشته، ۱٫۸۴ میلیون بشکه در روز نفت روسیه را خریدند و این سومین افزایش هفتگی متوالی و بالاترین سطحی است که اروپا از جمله ترکیه در تقریبا دو ماه گذشته از روسیه نفت دریافت کرده است.

این افزایش تولید ناشی از انتقال نفت از سوی Litasco ، بازوی تجاری شرکت لوک اُیل روسیه به پالایشگاه‌هایش در ایتالیا، رومانی و بلغارستان و خرید ترکیه بوده است.

اتحادیه اروپا، ماه گذشته ممنوعیت واردات بخشی از نفت روسیه را تصویب کرد و متعهد شد تا ۹۰ درصد واردات نفت از این کشور را تا سال آینده متوقف کند. این ممنوعیت تمام نفتی که از طریق دریا وارد می شود، هدف گرفته است و معافیت هایی برای واردات نفت از طریق خط لوله قرار داده است.

اوایل ماه جاری، نشریه «ایکانومیست» گزارش داد، با وجود تعهد اروپا به کاهش واردات نفت از روسیه، عرضه نفت این کشور به اتحادیه اروپا در بازه میان ژانویه و آوریل ۱۴ درصد افزایش یافته است.


اروپا فعلا حاضر به تحریم نفتی روسیه نیست