نظری در تذکر شفاهی: اروپایی‌ها پرونده سیاهی در حوزه حقوق زنان دارند نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: اروپایی‌ها پرونده سیاهی در حوزه حقوق زنان از خود به جا گذاشتند و حق ندارند امروز داعیه دار دفاع از حقوق زنان باشند. به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نظری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ […]

نظری در تذکر شفاهی:

اروپایی‌ها پرونده سیاهی در حوزه حقوق زنان دارند

اروپایی‌ها پرونده سیاهی در حوزه حقوق زنان دارند

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: اروپایی‌ها پرونده سیاهی در حوزه حقوق زنان از خود به جا گذاشتند و حق ندارند امروز داعیه دار دفاع از حقوق زنان باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نظری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: دخالت برخی از کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران به بهانه دفاع از حقوق زنان ایران را محکوم می‌کنیم.

وی بیان کرد: اروپایی‌ها پرونده سیاهی در حوزه حقوق زنان از خود به جا گذاشتند و امروز حق ندارند داعیه دار دفاع از حقوق زنان باشند.


اروپایی‌ها پرونده سیاهی در حوزه حقوق زنان دارند