به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ایران، در ادامه معاملات بازار سرمایه در هفته معاملاتی منتهی به هفته سوم بهمن ماه، خالص ورود نقدینگی حقوقی به بازار سرمایه ۲۲,۵۶۹ میلیارد ریال و خالص خروج نقدینگی حقیقی از بازار، ۸,۹۱۴ میلیارد ریال بوده است. […]

به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ایران، در ادامه معاملات بازار سرمایه در هفته معاملاتی منتهی به هفته سوم بهمن ماه، خالص ورود نقدینگی حقوقی به بازار سرمایه ۲۲,۵۶۹ میلیارد ریال و خالص خروج نقدینگی حقیقی از بازار، ۸,۹۱۴ میلیارد ریال بوده است.

همچنین در هفته گذشته، ارزش معاملات بورس‌های کالایی در مجموع ۴۴۶ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال بود که از این میزان ۴۱۶ هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال مربوط به معاملات بورس کالا و نیز ۲۹ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال برای معاملات بورس انرژی بوده است.