اردوغان در گردهمایی انتخاباتی که در فرودگاه آتاترک و بنا به ادعای رسانه‌ها با حضور بیش از ۱.۷ میلیون نفر برگزار شد، گفت: اجازه نخواهیم داد که قلیچداراوغلو با همراهی سازمان‌های تروریستی، کشور ترکیه را تجزیه کند.

اردوغان در گردهمایی انتخاباتی که در فرودگاه آتاترک و بنا به ادعای رسانه‌ها با حضور بیش از ۱.۷ میلیون نفر برگزار شد، گفت: اجازه نخواهیم داد که قلیچداراوغلو با همراهی سازمان‌های تروریستی، کشور ترکیه را تجزیه کند.


اردوغان: اجازه تجزیه ترکیه با انتخابات را نخواهیم داد