در جریان حملات موشکی اخیر جنبش جهاد اسلامی به شهرها و شهرک های اسراییلی، سامانه گنبد آهنین عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است.

در جریان حملات موشکی اخیر جنبش جهاد اسلامی به شهرها و شهرک های اسراییلی، سامانه گنبد آهنین عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است.


ارتش اسراییل: ایران پشت حملات موشکی به اسراییل است