«یوآف گالانت» وزیر دفاع اسرائیل مدعی شد: “ایران مواد غنی‌شده را به نسبت‌های مختلف انباشت کرده است؛ طوری که برای ساخت ۵ بمب هسته‌ای کافی است.”

«یوآف گالانت» وزیر دفاع اسرائیل مدعی شد: "ایران مواد غنی‌شده را به نسبت‌های مختلف انباشت کرده است؛ طوری که برای ساخت ۵ بمب هسته‌ای کافی است."


ادعای وزیر دفاع اسرائیل: ایران مواد غنی‌شده را به نسبت‌های مختلف انباشت کرده