ملاقات با موجودات فرازمینی، لحظه‌ای تاریخی برای بشریت خواهد بود و می‌تواند به سال‌ها بحث و تحقیق در این زمینه پایان دهد.

ملاقات با موجودات فرازمینی، لحظه‌ای تاریخی برای بشریت خواهد بود و می‌تواند به سال‌ها بحث و تحقیق در این زمینه پایان دهد.


ادعای ترسناک دانشمندان؛ خیلی زودتر از انتظارمان، با موجودات فرازمینی دیدار می‌کنیم!