عضو مجلس خبرگان رهبری دشمن شناسی را لازمه پاسداری از انقلاب دانست و گفت: هر چند منکر برخی بی‌تدبیری‌ها نیستیم اما دشمن با قدرت به جنگ اقتصادی ما آمده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری دشمن شناسی را لازمه پاسداری از انقلاب دانست و گفت: هر چند منکر برخی بی‌تدبیری‌ها نیستیم اما دشمن با قدرت به جنگ اقتصادی ما آمده است.


احمد خاتمی: شل حجاب‌ها را ضد انقلاب ندانید