سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییرات فرمانداران در استان تهران اظهار داشت: نهایتاً دو مورد تغییر دیگر در فرمانداران استان تهران شاید داشته باشیم، البته این تغییرات قطعی نیست. وی خطاب به پیش ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عزیزانی که پیش ثبت نام کردند، حتماً به […]


سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییرات فرمانداران در استان تهران اظهار داشت: نهایتاً دو مورد تغییر دیگر در فرمانداران استان تهران شاید داشته باشیم، البته این تغییرات قطعی نیست.

وی خطاب به پیش ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عزیزانی که پیش ثبت نام کردند، حتماً به سایت مراجعه کردند و نقص مدارک را مشاهده کرده و اگر اعتراضی داشتند، آن را ثبت کردند و افرادی که رفع نواقص می‌شوند، می‌بایست، ۲۷ مهرماه ثبت نام اصلی را انجام دهند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران گفت: یکی از موارد اصلاح قوانین انتخابات نظارت جدی تر بر نحوه هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی در دوره تبلیغات است و این افراد از الان رصد می‌شوند.

وی گفت: یکی از تخلفات تبلیغات زود هنگام است، کمیته‌هایی شکل گرفته و بر نحوه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی نظارت می‌شود، از سویی دیگر ما بستر را برای تبلیغات صحیح در مدت تبلیغات آماده کردیم، حتی صداوسیما را نیز پای کار آورده ایم، تا عدالت در تبلیغات داشته باشیم و بتوانند، از همه ابزارها و عرصه برای تبلیغات مناسب استفاده کنند و نگران نباشند، چرا که فضای انتخابات وسیع‌تر شده و بسترهای مناسبی برای تبلیغات در فرصت خودش فراهم است.

جوهری گفت: اگر تخلفاتی در تبلیغات انتخاباتی ببینیم، که خدای ناکرده نامزدی برخلاف فضای ایجاد شده مناسب برای تبلیغات بخواهد اقدامی کند، قطعاً مدنظر قرار می‌دهیم و در بررسی صلاحیت‌ها نیز تأثیر خواهد داشت.


احتمال تغییر ۲ فرماندار دیگر در استان تهران – پایگاه خبری هشت صبح