فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: اتفاقات چند ماه اخیر در کشور، یک جنگ جهانی بود سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن طی چند ماه اخیر می خواست خیابان ها، خودروها، منازل و مغازه ها را به آتش بکشد و بازار و مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کند. دریافت ۴ MB

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

اتفاقات چند ماه اخیر در کشور، یک جنگ جهانی بود

اتفاقات چند ماه اخیر در کشور، یک جنگ جهانی بود

سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن طی چند ماه اخیر می خواست خیابان ها، خودروها، منازل و مغازه ها را به آتش بکشد و بازار و مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کند.

دریافت ۴ MB


اتفاقات چند ماه اخیر در کشور، یک جنگ جهانی بود