ابراز همدردی ایران با دولت و ملت اندونزی در پی وقوع زلزله سخنگوی وزارت امور خارجه به دنبال وقوع زلزله در اندونزی ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های جان باختگان و طلب شفای عاجل برای مجروحان این حادثه، با دولت و ملت این کشور ابراز همدردی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور […]

ابراز همدردی ایران با دولت و ملت اندونزی در پی وقوع زلزله

ابراز همدردی ایران با دولت و ملت اندونزی در پی وقوع زلزله

سخنگوی وزارت امور خارجه به دنبال وقوع زلزله در اندونزی ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های جان باختگان و طلب شفای عاجل برای مجروحان این حادثه، با دولت و ملت این کشور ابراز همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه به دنبال وقوع زلزله در اندونزی که به کشته و مجروح شدن دهها تن از مردم این کشور منجر شد، ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های جان باختگان و طلب شفای عاجل برای مجروحان این حادثه، با دولت و ملت این کشور ابراز همدردی کرد.


ابراز همدردی ایران با دولت و ملت اندونزی در پی وقوع زلزله