آیت‌الله العظمی گلپایگانی تضعیف نظام را حرام می‌دانست روایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از پیامی که آیت‌الله العظمی گلپایگانی برای ایشان فرستاده بودند را در این فیلم مشاهده می‌کنید. دریافت ۱۰ MB

آیت‌الله العظمی گلپایگانی تضعیف نظام را حرام می‌دانست

آیت‌الله العظمی گلپایگانی تضعیف نظام را حرام می‌دانست

روایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از پیامی که آیت‌الله العظمی گلپایگانی برای ایشان فرستاده بودند را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

دریافت ۱۰ MB


آیت‌الله العظمی گلپایگانی تضعیف نظام را حرام می‌دانست