پلیس تگزاس آمریکا با اعلام اینکه این تصادف ممکن است عمدی بوده باشد، گفت که راننده به دلیل رانندگی بی احتیاط دستگیر شده و ممکن است با اتهامات دیگری روبرو شود.

پلیس تگزاس آمریکا با اعلام اینکه این تصادف ممکن است عمدی بوده باشد، گفت که راننده به دلیل رانندگی بی احتیاط دستگیر شده و ممکن است با اتهامات دیگری روبرو شود.


آمریکا/ ۷ کشته در پی ورود خودرو به داخل جمعیت/ راننده دستگیر شد