شرکت نویان ابرآوران و یک شرکت تابعه آن در دبی به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند.

%content%


آمریکا ۲ فرد و ۲ نهاد جدید را در ارتباط با ایران تحریم کرد